zraszacz w systemie nawadniania ogrodów

Nawadnianie ogrodów

Woda jest najważniejszym żywiołem w ogrodzie
z nią będziemy cieszyć się zieloną trawą i bujnymi krzewami

 

Instalując automatyczne nawadnianie ogrodu zyskujemy pewność, że dostarczyliśmy roślinom w ogrodzie dostatek tej życiodajnej siły w każdej fazie ich wzrostu, przez cały sezon wegetacyjny. Najkorzystniejszym momentem montażu nawadniania w ogrodzie jest pierwszy etap zakładania ogrodu, ale można je także instalować w już istniejących aranżacjach.

 

Zamawiając u nas usługę, otrzymujesz projekt systemu nawadniania ogrodu wraz z montażem podzespołów :
 • sterownik oraz elektrozawory
 • czujniki opadu oraz niskich temperatur
 • wynurzalne zraszacze trawnikowe
 • linie kroplujące pod żywopłotami
 • mikro-zraszacze na klombach i rabatach
 • nawadnianie kropelkowe na:
  • tarasach
  • balkonach
  • wewnątrz budynków
nawadnianie ogrodu Łódź

Nasza firma zapewnia serwis własnych instalacji oraz systemów nawadniania ogrodów wykonanych przez inne firmy:
zraszacz nawadniający ogród
 • serwis wiosenny
 • rozbudowa systemu nawadniania ogrodowego
 • czyszczenie dysz i filtrów
 • regulacja  programatorów
 • serwis zimowy – odwodnienie zimowe
nawadnianie ogrodów – projekt systemu

Instalacja nawadniająca montowana jest pod powierzchnią ziemi, w pierwszych etapach formowania rzeźby terenu. Prawidłowo wykonany system pracuje bezawaryjnie przez wiele lat. Wszelkie zmiany i przeróbki są bardzo pracochłonne, wiążą się z rozkopywaniem ogrodu i uszkadzaniem roślin. Dlatego bardzo ważne jest jak najlepsze zaplanowanie systemu nawadniającego ogród z uwzględnieniem wszystkich elementów terenu.

Dla wszystkich naszych klientów wykonujemy bezpłatną wycenę zawierającą uproszczony plan instalacji, kosztorys z cenami elementów i montażu oraz czas realizacji. Potrzebujmy jedynie kilku informacji:

 • plan terenu z naniesionymi budynkami, drogami, architekturą, roślinnością
 • projekt ogrodu w skali, rysunek odręczny z naniesionymi wymiarami lub aktualną mapkę geodezyjną
 • proponowane miejsce montażu sterownika systemu nawadniania ogrodu, najlepiej z dostępem do prądu 230V
 • parametry ujęcia wody: rodzaj, ciśnienie oraz wydajność. Najprostszym sposobem sprawdzenia wydajności ujęcia wody jest zmierzenie czasu napełnia wiadra o znanej pojemności.

Wykonujemy również kompletne projekty inwestycji, które umożliwiają samodzielny montaż systemu nawadniania ogrodu:

 • szczegółowy projekt instalacji w wersji papierowej lub elektronicznej
 • opis techniczny elementów instalacji
 • wskazówki dotyczące montażu, eksploatacji oraz konserwacji

 

Zapraszamy do współpracy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.